Eenvoudige oplossingen voor het pensioen in eigen beheer

Eenvoudige oplossingen voor het pensioen in eigen beheer
15 januari 2016
Wie hebben feitelijk de macht in Nederland? Ambtenaren of politici? Het pensioen in eigen beheer van de dga vormt een interessant dossier om nader op deze vraag in te gaan. Het is duidelijk dat ambtenaren het pensioen in eigen beheer willen afschaffen. Je hoeft alleen maar de publicaties van Ben Schuurman, voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de belastingdienst, te lezen en dan weet je genoeg. Daarnaast is het mijn stellige overtuiging dat de belastingdienst t.a.v. van het pensioen in eigen beheer bewust knelpunten in de uitvoeringssfeer heeft gecreëerd. Deze knelpunten worden vervolgens als argument gehanteerd om het eigen beheer af te schaffen. En moeten de minfin-ambtenaren die de knelpunten hebben veroorzaakt deze nu ook weer gaan oplossen door de benodigde wetgeving voor te bereiden? Een dubieuze gang van zaken. Het is klip en klaar dat dit dossier niet in goede handen is bij minfin. Het verdient de voorkeur dat het parlement korte metten maakt met de ambtenarij en met eigen voorstellen komt. En de oplossing is heel eenvoudig.

Eenvoudige oplossingen
In de brief van 17 december 2015 van Wiebes, die vermoedelijk is voorbereid door Hans Buijze, secretaris van het CAP, is heel selectief geshopt in de vakliteratuur. De brief bevat voornamelijk verwijzingen naar literatuur die een onderbouwing geven voor de door ambtenaren vurig gewenste afschaffing van het pensioen in eigen beheer, maar zwijgt systematisch over eenvoudige oplossingen waar diverse auteurs reeds voor hebben gepleit. De knelpunten in het eigenbeheerpensioen van de dga kunnen namelijk simpelweg worden opgelost door het fiscale verbod op afkoop of prijsgeven van pensioen op te heffen. Onder andere prof.dr. L.G.M. Stevens, Wil Vennix, voorzitter van het Register Belastingadviseurs en ik zelf (zie hier) pleiten voor het afschaffen van genoemd verbod en de daarmee samenhangende strafbepalingen.

Afschaffen strafbepalingen
Niet alleen in relatie tot het pensioen in eigen beheer, maar meer in het algemeen verdient het aanbeveling de fiscale pensioenstrafbepalingen te laten vervallen zodat er een einde komt aan het machtsmisbruik van het CAP, dat momenteel opereert als een onafhankelijke en onaantastbare deelrepubliek (CAPpistan) binnen ons koninkrijk. Dit machtsmisbruik heeft niet alleen geleid tot de reeds gesignaleerde knelpunten bij het pensioen in eigen beheer maar uit zich ook in de vorm van bureaucratische pesterijtjes die mede het collectieve pensioen treffen. Denk bijvoorbeeld aan het geneuzel over de pensioeningangsdatum en het feit dat men vanaf 2015 zo nodig 2 AOW-franchises moet hanteren. Ook ergerlijk zijn de eisen die worden gesteld aan het vervroegen en uitstellen van de pensioendatum waardoor het haast onmogelijk is om je pensioen in te richten op een wijze die het beste past bij je persoonlijke financiële planning. Hoog tijd dat er een keer een einde komt aan deze misstanden en dat de politiek laat zien wie er nou echt de baas is!

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required