Afschaffing eigenbeheerpensioen

Afschaffing eigenbeheerpensioen: nog veel onzekerheid
10 mei 2015
De knelpunten in het eigenbeheerpensioen van de dga kunnen simpelweg worden opgelost door het fiscale verbod op afkoop of prijsgeven van pensioen op te heffen, aldus prof.dr. L.G.M. Stevens (FD 14 april). Dit is een prima idee. Met de invoering van het genoemde verbod heeft de wetgever de belastingdienst gevaarlijk speelgoed in handen gegeven. Bij overtreding kan de belastingdruk over pensioenaanspraken oplopen tot 72%. Voor belastingplichtigen is het risico daarom te groot om een geschil met de fiscus voor de belastingrechter uit te vechten. Met die kennis in het achterhoofd heeft de belastingdienst – bij wie de dga met eigenbeheerpensioen nooit op veel sympathie heeft kunnen rekenen – vergezochte standpunten kunnen innemen en kunstmatig knelpunten in de uitvoeringsfeer gecreëerd. Ik noem dit machtsmisbruik. Deze ‘knelpunten’ worden nu als argument gebruikt om het eigenbeheerpensioen af te schaffen en te vervangen door een Oudedagsbestemmingsreserve, een plan waar Wiebes momenteel op broedt. Aanvaarding van dit plan zou de facto een beloning zijn van belastingambtenaren voor onbehoorlijk bestuur. Ik kan me niet voorstellen dat de Tweede Kamer met  een dergelijke perverse beloningsvorm akkoord gaat.

Ik noem niet voor niets de naam van Stevens. In de jaren ’90, in het kader van de Brede Herwaarding II, waren er al wetsvoorstellen om de pensioen-BV af te schaffen en later aan banden te leggen door beleggingseisen te stellen. Naar aanleiding van het artikel ‘Brede Herwaardering II: In de remblokken! van prof.dr. L.G.M. Stevens in het Weekblad voor Fiscaal Recht van 3 november 1994 trok staatssecretaris Vermeend deze plannen in. Ik wil daarmee aangeven dat het nog alle kanten op kan.

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required