DGA-pensioen 2015

Aanpassing DGA-pensioen 2015: Stop met eindloon! 2 december 2014 (update 27 februari 2015) Met ingang van 2014 is de fiscale pensioenopbouw versoberd en de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 (VAP). Naar aanleiding van deze VAP-wetgeving zijn er belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van het DGA-pensioen in eigen beheer: pensioenopbouw staken of pensioenopbouw voortzetten. Voortzetting van de […]

Read More »

Is de PPI een succes?

Is de PPI een succes? 26 november 2014 (update 27 februari 2015) David Bakker Volgens een rapport dat begin dit jaar verscheen heeft de introductie van de PPI heeft bijgedragen aan concurrentie op de markt voor beschikbarepremieregelingen. Deze concurrentie heeft geleid tot dermate lagere kosten dat hierdoor bij een gelijkblijvend pensioenbudget het pensioen naar verwachting 13% […]

Read More »

RJ-uiting 2014-4

Waardering DGA-pensioen volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving 16 november 2014 (update 27 februari 2015) Vanaf 2009 kunnen kleine rechtspersonen art. 2:396 lid 6 BW toepassen en de gehele jaarrekening inclusief de waardering van de voorziening voor het dga-pensioen opstellen volgens de fiscale grondslagen. Veel eigen beheer dga-pensioenen worden uitgevoerd in kleine rechtspersonen, die van deze […]

Read More »

Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Antwoord belastingdienst op vragen over de beschikbare-premieregeling in eigen beheer 30 september 2014 (update 28 februari 2015) In mijn blog van 1 september 2014 besteedde ik aandacht aan de status van de beschikbarepremieregeling in eigen beheer. Ik wees daarbij op de onzekerheid over de toepasbaarheid van de door minfin gepubliceerde staffels. Immers in het Besluit […]

Read More »

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Gedwongen winkelnering bij verzekeraar in plaats van pensioen in eigen beheer? 23 september 2015  De staatssecretaris van Financiën (lees: zijn ambtenaren) pleit voor afschaffing pensioen in eigen beheer vanwege de knelpunten die ermee samenhangen. In plaats daarvan verdient het de voorkeur om voor DGA’s een FOR-achtige regeling in te voeren. Deze visie komt naar voren in […]

Read More »

AOW-franchise 2015

AOW-franchise 2015: Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? 3 september 2014 (update 31 maart 2015) Op 1 januari 2015 treedt de Wet VMO in werking (Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen). Dit betekent onder andere een verlaging van de opbouwpercentages (eindloon van 1,9 naar 1,657%, middelloon van 2,15 naar 1,875%) […]

Read More »

Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Status beschikbarepremieregeling in eigen beheer 1 september 2014 (update 31 maart 2015) Het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting vormt een belangrijke belemmering in de uitvoering van het pensioen van de DGA in eigen beheer. Het gaat hier dan met name om eindloon- en middelloonregelingen. Een groot probleem is met […]

Read More »