BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Welke actuariële berekeningen eigen beheer zijn er vanaf 2020 nog nodig?

23 februari 2020

Nu de PEB uitfaseringsstorm is uitgewoed zal het aantal actuariële berekeningen vanaf 2020 behoorlijk afnemen. Immers, voor pensioenen die zijn afgekocht of omgezet in een ODV zal ná 2019 geen actuariële berekening van de pensioenverplichting meer nodig zijn. Wel kan het zo zijn dat de fiscus vragen heeft over een afkoop of omzetting. Dit kan weer aanleiding geven tot het herberekenen van oude jaren. Hierdoor moeten wellicht zelfs nog berekeningen in de opbouwfase worden gemaakt (met berekeningsdata gelegen vóór 1 juli 2017).

Ik heb een inventarisatie gemaakt van de actuariële berekeningen eigen beheer die u vanaf 2020 nog kunt tegenkomen: [Lees meer…]

Pensioen en ODV Seminar voorjaar 2020 – woensdag 1 april Vianen

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar voorjaar 2020. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij nog veel onduidelijkheden zijn. Marlies Huijser, specialist in het huwelijksvermogens- en erfrecht, hebben wij daarom als gastspreker uitgenodigd.

Datum en locatie
Het seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag 1 april 2020 te Vianen (Van der Valk)

Prijs
€ 200 (ex btw). Pensioen Online abonnees krijgen 50% korting.

Sprekers
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)
Mr. Marlies Huijser, kandidaat-notaris bij Notariaat Van der Weij te Nijkerk

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

Onderwerpen Pensioen en ODV Seminar Voorjaar 2020:

1. ODV algemeen
– oprenting ODV-aanspraak (loonbelasting)
– oprenting ODV winstsfeer (VPB)
– oprenting met negatieve rente
– vaststelling hoogte en uitkeringsduur ODV
– ODV-uitkering bij overlijden DGA

2. Specifieke ODV-problematiek
– omzetting ODV in een lijfrente. Geheel of gedeeltelijk?
– afstempelen ODV. Wel of geen toestemming fiscus vooraf nodig?
– afstempelen ODV en omzetten in lijfrente
– kan je een ODV overdragen naar een andere BV?

3. ODV en echtscheiding
– kan je een ODV (fiscaal geruisloos) splitsen bij een scheiding of verbreking samenlevingsverband?
– valt de ODV in de huwelijksgemeenschap? In hoeverre is een ODV verknocht?
– standpunten Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
– hoe geef je bij scheiding praktisch uitvoering aan een overeenkomst tot voorwaardelijke partnercompensatie?

4. ODV en overlijden
– ODV en wettelijke verdeling
– ODV en testament
– mag je bij verdeling nalatenschap ODV aan 1 erfgenaam toebedelen? Fiscaal? Civiel?
– kloppen de standpunten van het CAP? Civiel? Fiscaal?
– wanneer is in een ODV-overeenkomst sprake van een derdenbeding bij overlijden?

5. Overige actualiteiten
– wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021
– Pensioenakkoord stand van zaken
– Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Als u graag bepaalde vragen ziet behandelt dan kunt u dat van te voren aangeven.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.

Vraag aan Belastingdienst over oprenting ODV

14 januari 2020 (update 22 februari 2020)

Op 14 januari jl. stelde ik een vraag aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst inzake de oprenting van de ODV. Hieronder treft u de vraag aan en het daarop gegeven antwoord van het CAP. [Lees meer…]