Pensioen Kapitaal

Pensioen Kapitaal

Eind 2023 bedroeg het wereldwijde beheerde pensioenvermogen maar liefst 55,688 biljoen dollar waarvan 50,842 biljoen afkomstig uit zeven landen: de VS (35,6 biljoen), Japan (3,385 biljoen), het VK (3,206 biljoen), Canada (3,105 biljoen), Australië (2,448 biljoen), Nederland (1,737 biljoen) en Zwitserland (1,361 biljoen). Eind 2002 hadden deze landen nog maar 14,259 biljoen aan gespaard pensioenvermogen. Bijna een verviervoudiging van het pensioenvermogen in een periode van 21 jaar in deze landen derhalve. Wat opvalt is dat Nederland als 18e economie van de wereld qua omvang pensioenvermogen de zesde plaats inneemt. Wanneer we het pensioenvermogen uitdrukken in een percentage van het nationaal inkomen neemt Nederland met een percentage van 159% zelfs de nummer één positie in. Nederland spaart dus buitensporig veel voor pensioen. Jaarlijks dragen we in de tweede pijler van ons pensioenstelsel zo’n 50 miljard euro aan pensioenpremies af aan pensioenfondsen en verzekeraars om deze vervolgens voor een groot gedeelte in het buitenland te beleggen. Volgens economen draagt ons pensioensysteem op deze wijze bij aan chronische onderbesteding, langdurige economische stagnatie en onnodige overschotten op de lopende rekening, en maakt het de macro-economie kwetsbaar voor schokken op de financiële markt.