Gefeliciteerd! We zijn pensioen wereldkampioen

Gefeliciteerd! We zijn pensioen wereldkampioen

Het internationale adviesbureau Mercer stelt jaarlijks een ranglijst op van landen met de ‘beste’ pensioensystemen. Mercer is onderdeel van het beursgenoteerde Marsh McLennan waarin vermogensbeheerders als Vanguard, Blackrock en State Street grote aandelenbelangen hebben.  Nederland scoort al jaren hoog op deze ranglijst en stond op nummer één volgens de meest recente rapportage (2023).  

De positie op de ranglijst hangt mede af van de mate waarin er wordt gespaard voor het pensioen. Hoe hoger gespaarde pensioenvermogen als percentage van het nationaal inkomen des te beter de score op het onderdeel ‘duurzaamheid’. Nederland heeft het hoogste percentage gespaard pensioenvermogen, te weten 159% van het nationaal inkomen, en gooit derhalve hoge ogen. Oostenrijk, dat plaats 40 inneemt van de 47 onderzochte landen, scoort daarentegen erg laag op dit onderdeel. Dit komt omdat het Oostenrijkse werknemerspensioen wordt gefinancierd op basis van het omslagstelsel en is verankerd in het sociale zekerheidsstelsel. Als Oostenrijk wil stijgen op de ranglijst zal het dus meer moeten gaan sparen voor pensioen.