Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn

Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn
27 november 2018
Tot voor kort was het voor accountants- en belastingadvieskantoren mogelijk om zich vrijwillig aan te sluiten bij het Pensioenfonds voor de Accountancy en Administratieve en Fiscale Dienstverlening. Omdat het financieel slecht ging met dit fonds en de aanspraken van de deelnemers fors werden gekort is er met ingang van 1 juli 2017 geen pensioenopbouw meer mogelijk bij dit fonds. Een alternatief kan zijn dat genoemde kantoren zich vrijwillig aansluiten bij het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB).

PGB
PGB voert momenteel vijf verplichte bedrijfstakpensioenregelingen uit (o.a. Grafimedia en Reprografie) en biedt daarnaast andere bedrijfstakken statutair de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij het fonds. Dit laatste geldt bijv. voor de financiële en zakelijke dienstverlening als bedoeld in de SBI, sectoren K,L,M,N en S (accountants- en belastingadvieskantoren vallen onder sector M). Bij vrijwillige deelname kan je kiezen tussen een beschikbarepremieregeling of een middelloonregeling waarbij je de inhoud van de regeling flexibel kunt invullen (bijv. qua hoogte opbouwpercentages en AOW-franchise). En de premies zijn ook fatsoenlijk.

Concurrentie met verzekeraars
Verzekeraars zijn natuurlijk niet blij met (oneigenlijke) concurrentie van bedrijfstakpensioenfondsen die grotendeels via gedwongen winkelnering (verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen) aan hun klanten komen. De artikelen 121 en 121a Pensioenwet moeten de mogelijkheid van vrijwillige aansluiting aan banden leggen. Vrijwillige aansluiting is mogelijk als deze aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. de loonontwikkeling bij de vrijwillige deelnemer is ten minste gelijk aan die van de verplichtgestelde bedrijfstak (of aan één van de verplichtgestelde bedrijfstakken) van het bedrijfstakpensioenfonds en de vrijwillige deelnemer neemt deel aan de sociale fondsen van die bedrijfstak,
  2. er is sprake van een groepsverhouding tussen de vrijwillige deelnemer en een werkgever die al onder de werkingssfeer valt, of
  3. de vrijwillige deelname vindt aansluitend plaats aan een periode waarin de vrijwillige deelnemer nog wel onder de werkingssfeer viel.

Het voldoen aan één van deze voorwaarden lijkt niet onoverkomelijk.

Ten slotte
Accountants- en belastingadvieskantoren die pensioen voor hun personeel willen regelen hebben de keuze uit vele uitvoerders zoals algemene pensioenfondsen (APF), PPI’s en verzekeraars. Maar ook vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds als het PGB kan een aantrekkelijke optie zijn.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

 

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required