DGA-pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Moet een arbeidsongeschikte DGA zijn pensioenopbouw in eigen beheer aanpassen aan de versoberde fiscale regels?
11 februari 2015 (update 26 februari 2015) 
Hoe zit het met het DGA-pensioen bij arbeidsongeschiktheid? Veel DGA-pensioenovereenkomsten bevatten de bepaling dat de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt voortgezet. Stel een DGA raakt in 2010 arbeidsongeschikt en zet sindsdien zijn pensioenopbouw in eigen beheer voort op grond van een dergelijke bepaling. Moet zijn pensioenopbouw in 2014 en 2015 dan worden aangepast aan de versoberde fiscale kaders? Naar mijn mening is het laatste inderdaad het geval. Weliswaar kan je stellen dat de DGA (civieljuridisch gezien) ook vanaf 2014 recht heeft op voortzetting van de pensioenopbouw o.b.v. de pensioentoezegging zoals die gold op het moment dat hij arbeidsongeschikt raakte. Maar dit betekent wel dat het pensioen in fiscale zin bovenmatig wordt en de gehele aanspraak wordt belast (plus 20% revisierente). Het in neerwaartse zin aanpassen van de pensioenopbouw in deze situatie is geen gesanctioneerd prijsgeven van pensioenaanspraken. Daarvan kan geen sprake zijn bij afzien van bovenmatige pensioenopbouw. Dit kan wel het geval zijn als de arbeidsongeschikte DGA zijn pensioenopbouw geheel zou staken.

Een argument voor de juistheid van bovengenoemd standpunt kan worden gevonden in het besluit van 23 september 2014 (nr. BLKB2014/1702M). Dit besluit bevat, net als in eerdere besluiten, een goedkeuring voor voortzetting van de pensioenopbouw vanaf 2014 op basis van de fiscale normen van vóór dat jaar. Eén van de voorwaarden is dat sprake is moet zijn van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid o.g.v. een met een verzekeraar afgesloten verzekeringsovereenkomst. Daarvan is bij pensioen in eigen beheer geen sprake. Bovendien is de goedkeuring gegoten in de vorm van een aanwijzing in de zin van art. 19d Wet LB 1964. Dergelijke aanwijzingen gelden niet voor eigenbeheerregelingen. Kortom, voor specifiek benoemde situaties geldt een goedkeuring om de pensioenopbouw op de oude voet voort te zetten. Dus voor niet specifiek benoemde situaties, zoals pensioen in eigen beheer, geldt a contrario geredeneerd geen goedkeuring. Conclusie: de arbeidsongeschikte DGA dient zijn pensioenopbouw eigen beheer in 2014 en 2015 te verlagen en aan te passen aan de gewijzigde fiscale regels.

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required