Promotie ‘Verwijzingsinstructies in belastingzaken’ mr. L.J.A. Pieterse. Voer voor de fiscale fijnproever!

Promotie ‘Verwijzingsinstructies in belastingzaken’ mr. L.J.A. Pieterse. Voer voor de fiscale fijnproever!

2 september 2019

Op 2 juli jl. promoveerde mijn goede vriend Rens Pieterse cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp verwijzingsinstructies in belastingzaken. De belastingkamer van de Hoge Raad neemt geregeld een verwijzingsinstructie op in zijn uitspraak als hij een zaak voor nader onderzoek verwijst naar de feitenrechter. Een dergelijke instructie kan eraan bijdragen dat een verwijzingsopdracht, die van nature besloten ligt in een verwijzingsinstructie, efficiënt en binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd. Het bijzondere aan deze promotie is dat het proefschrift bestaat uit drie afzonderlijke studies. In een handig, apart boekje vat Pieterse de studies samen en maakt hij de onderlinge samenhang inzichtelijk.

In de eerste studie ‘Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952)’ wordt een historisch beeld geschetst van de mate waarin de Hoge Raad verwijzingsinstructies geeft. De auteur heeft daartoe duizenden – digitaal niet ontsloten! – arresten van de Hoge Raad uit de periode 1915-1952 doorgeplozen. Daarvan bleken bijna 1000 arresten van verwijzing. De tweede studie ‘Omtrent verwijzing’ richt zich vooral op de laatste twee decennia en verschaft de lezer een indruk van de instructiebereidheid – gebaseerd op bestudering van meer dan 1500 verwijzingsarresten! – van de Hoge Raad. De belangrijkste studie is ‘Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie’. Daarin doet de auteur een aantal aanbevelingen om de kwaliteit van de verwijzingsinstructies – die nogal eens onduidelijk zijn – te verbeteren. In dit kader heeft Pieterse vijfenveertig deskundigen geïnterviewd die in ruime zin betrokken zijn bij de cassatierechtspraak (raadsheren, advocaat-belastingkundigen, hoogleraren, ambtenaren van het ministerie van financiën ed.).

Rens Pieterse, die boven de grote rivieren opgroeide in de geest van het rijke Roomse leven, heeft indrukwekkend monnikenwerk verricht. Zijn studies, door Kluwer prachtig uitgegeven in rijk geschakeerd purperen omslagen, vormen tezamen een kardinale uitgave.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.