Geneuzel over de pensioeningangsdatum

Geneuzel over de ingangsdatum van pensioen
22 september 2015
Met ingang van 1 april 2012 ontvangen AOW-gerechtigden hun AOW-pensioen voortaan vanaf de dag van hun 65e verjaardag. Voorheen ging het AOW-pensioen in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 werd. In het tijdschrift Pensioen-up-to-Date (PUTD) wordt gesuggereerd dat ten aanzien van de fiscale ingangsdatum van het pensioen een vergelijkbare wijziging heeft plaatsgevonden: “Tegelijkertijd met het opschuiven van de pensioenleeftijd naar 67 is, evenals bij de AOW, de ingangsdatum van het pensioen verschoven van de eerste dag van de maand waarin men 65 wordt, naar de exacte dag waarop men 67 jaar wordt” (PUTD 2014-6). Volgens het gerenommeerde blad kan er hierdoor een belangrijk probleem zijn ontstaan. Dit zit als volgt. Met ingang van 2014 is de fiscale pensioenleeftijd verhoogd naar 67. Het is toegestaan om de lagere pensioenleeftijd van bijv. 60 of 65 te handhaven wanneer men lagere opbouwpercentages hanteert dan bij pensioenleeftijd 67. De belastingdienst heeft deze lagere percentages gepubliceerd. In veel overeenkomsten stond als ingangsdatum van het pensioen vermeld de eerste dag van de maand waarin men 60 of 65 wordt. Wanneer deze ingangsdatum vanaf 2014 ongewijzigd blijft, suggereert PUTD dat bij toepassing van de door de belastingdienst gepubliceerde lagere percentages sprake kan zijn van een bovenmatig pensioen. Reden is dat deze percentages alleen gelden als de pensioeningangsdatum ligt op de exacte dag waarop men 60 of 65 wordt.

Wij zetten vraagtekens bij de stelling van PUTD dat de fiscale ingangsdatum van het pensioen is verschoven naar de eerste dag van de maand waarin men 65 wordt, naar de exacte dag waarop men 67 wordt. In de Wet op de Loonbelasting wordt al sinds 1999 gesproken over het bereiken van de pensioenrichtleeftijd (art. 18a, zesde lid) en over het bereiken van een tijdstip waarop men een bepaalde leeftijd bereikt (art. 18a, vierde lid). Dus het lijkt erop dat de fiscale pensioenleeftijd, wettelijk gezien, al lang veel langer is gelegen op de dag waarop men de pensioenrichtleeftijd bereikt. Tot heden is daar nooit een probleem van gemaakt en was het heel normaal om “de eerste dag van de maand” als pensioeningangsdatum in de pensioenovereenkomst op te nemen. Ook de fiscus deed dat in zijn gepubliceerde modelpensioenovereenkomsten voor de DGA. In de nieuwe modellen met pensioenleeftijd 67 is dit gewijzigd en wordt uitgegaan van de exacte dag waarop men 67 wordt. Wellicht heeft PUTD deze wijziging op het oog. Al met al lijkt het me erg ver gaan wanneer de fiscus dit “probleem” gaat aanpakken terwijl hij dit zelf ook jarenlang “fout” heeft gedaan in de oude modelpensioenovereenkomsten. Kortom, ik zou me niet onnodig zorgen maken.

David Bakker