Promotie ‘Verwijzingsinstructies in belastingzaken’ mr. L.J.A. Pieterse. Voer voor de fiscale fijnproever!

2 september 2019

Op 2 juli jl. promoveerde mijn goede vriend Rens Pieterse cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp verwijzingsinstructies in belastingzaken. De belastingkamer van de Hoge Raad neemt geregeld een verwijzingsinstructie op in zijn uitspraak als hij een zaak voor nader onderzoek verwijst naar de feitenrechter. Een dergelijke instructie kan eraan bijdragen dat een verwijzingsopdracht, die van nature besloten ligt in een verwijzingsopdracht, efficiënt en binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd. Het bijzondere aan deze promotie is dat het proefschrift bestaat uit drie afzonderlijke studies. In een handig, apart boekje vat Pieterse de studies samen en maakt hij de onderlinge samenhang inzichtelijk. [Lees meer…]

Bancaire lijfrente in huwelijksgoederengemeenschap en wettelijk erfrecht. Gevolgen voor erfbelasting

29 augustus 2019

Bij een verzekerde lijfrente volgt uit de begunstiging op de polis wie recht heeft op een lijfrente bij overlijden. De begunstigde verkrijgt dan niet krachtens erfrecht, ofschoon voor de toepassing van de successiewet sprake is van een fictief-erfrechtelijke verkrijging. Bij een bancaire lijfrente werkt dit heel anders. [Lees meer…]

Serieus fiscaal lijfrente advies wordt steeds belangrijker

28 augustus 2019

Belastingadviseurs zouden hun klanten veel scherper kunnen adviseren over lijfrenten. Veel burgers in dit land zijn immers ‘opgescheept’ met één of meer lijfrentepolissen. Mijn indruk is dat belastingadviseurs veel advieskansen laten liggen en klanten met vragen intuïtief direct doorverwijzen naar de verzekeringstussenpersoon. Dat is jammer want om goed advies te kunnen geven over lijfrenten is vooral fiscale – en soms ook enige civielrechtelijke – kennis nodig. [Lees meer…]