Bancaire lijfrente in huwelijksgoederengemeenschap en wettelijk erfrecht. Gevolgen voor erfbelasting

29 augustus 2019

Bij een verzekerde lijfrente volgt uit de begunstiging op de polis wie recht heeft op een lijfrente bij overlijden. De begunstigde verkrijgt dan niet krachtens erfrecht, ofschoon voor de toepassing van de successiewet sprake is van een fictief-erfrechtelijke verkrijging. Bij een bancaire lijfrente werkt dit heel anders. [Lees meer…]

Serieus fiscaal lijfrente advies wordt steeds belangrijker

28 augustus 2019

Belastingadviseurs zouden hun klanten veel scherper kunnen adviseren over lijfrenten. Veel burgers in dit land zijn immers ‘opgescheept’ met één of meer lijfrentepolissen. Mijn indruk is dat belastingadviseurs veel advieskansen laten liggen en klanten met vragen intuïtief direct doorverwijzen naar de verzekeringstussenpersoon. Dat is jammer want om goed advies te kunnen geven over lijfrenten is vooral fiscale – en soms ook enige civielrechtelijke – kennis nodig. [Lees meer…]

Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019 op 25 september a.s. te Vianen. Dit seminar staat in het teken van het fiscale lijfrente regime en de praktische toepassing daarvan. Er liggen hier veel advieskansen voor fiscalisten. Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

Hoofdlijnen lijfrenteregime
– lijfrentedefinitie
– toegestane uitvoerders
– lijfrentevormen
– verschil tussen bancaire lijfrente en verzekeringslijfrente

Hoe stel je de hoogte van de lijfrentepremie-aftrek vast?
– aftrek o.b.v. jaarruimte
– aftrek o.b.v. reserveringsruimte (inhaalaftrek)
– aftrek o.b.v. omzetting FOR in lijfrente (stakingswinststamrecht)
– aftrek o.b.v. omzetting stakingswinst in lijfrente (stakingswinststamrecht)

Overgangsrecht
– mogelijkheden pré-brede-herwaarderingslijfrente (gesloten vóór 1992)
– hoe zat het ook al weer met de overbruggingslijfrente?

Samenhang ODV en lijfrenteregime
– omzetting ingegane ODV in een lijfrente
– omzetting afgestempelde ODV in lijfrente
– omzetting ODV in lijfrente na overlijden DGA

 Bijzondere onderwerpen
– lijfrente en echtscheiding
– lijfrente en overlijden
– stakingswinststamrecht in de BV: de fiscale spelregels

Het sluiten van een lijfrente product
– is het altijd nodig een WFT-adviseur in te schakelen?
– het zelf sluiten van een lijfrente via een vergelijkingssite
– de lijfrente in de opbouwfase
– aankoop direct ingaande lijfrente
– expirerende lijfrentepolis: waar stal ik het lijfrentekapitaal i.g.v. uitstel aankoop lijfrente
–  afstorten stamrecht

Datum en locatie
Het Seminar ‘Fiscaal Lijfrente Coach’ najaar 2019 vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:
Woensdag        25 september 2019       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).

Spreker
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)
Jeroen Wolfsen FFP (directeur Moneywise, lijfrentespecialist)

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.