BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Vraag aan Belastingdienst over oprenting ODV

14 januari 2020


Vandaag 14 januari 2020 stelde ik een vraag aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst inzake de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Hieronder treft u de vraag en de onderbouwing aan. De reden om deze vraag te stellen is dat de oprenting kan worden vereenvoudigd als met 1 oprentingspercentage (gemiddeld u-rendement van het vorige kalenderjaar) kan worden gerekend. Er hoeft dan niet meer te worden gemiddeld. Nu wachten op het antwoord. [Lees meer…]

Verplichte afrekening saldolijfrente eigen beheer 31-12-2020 niet afwachten. Prijsgeven in 2019 kan fiscaal voordelig zijn

3 december 2019Over het in een saldolijfrente (in eigen beheer) aanwezige rendement wordt eind 2020 verplicht afgerekend. Op verzoek geldt een bijzonder tarief van 45%. Het is echter niet verstandig om die verplichte afrekening af te wachten. In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn om de saldolijfrente deels af te kopen en voor het overige deel prijs te geven. Dit prijsgeven zou gedeeltelijk al in 2019 kunnen plaatsvinden. Zo wordt voorkomen dat in 2020 een deel van de winst, veroorzaakt door de vrijval die het prijsgeven te weeg brengt, in de tweede VPB-tarief schijf terecht komt (25%). [Lees meer…]

Bijzondere gemeenschap is geen huwelijksgemeenschap volgens MinFin. In hoeverre is een fiscaal geruisloze splitsing bij scheiding nog mogelijk?

5 november 2019

Het is mogelijk om in het kader van een echtscheiding een deel van het beleggingsvermogen van een BV fiscaal geruisloos (d.w.z. zonder AB-heffing) af te splitsen in een nieuwe BV op naam van de ex van de DGA. Dit wordt goedgekeurd in het Besluit van 9 maart 2018. De goedkeuring ziet op de ondernemende DGA met een echtscheidingsvoornemen die aandelen houdt in een vennootschap waarin een (materiële) onderneming wordt gedreven en die tevens beschikt over (substantieel) beleggingsvermogen. De goedkeuring geldt indien de aandelen zich bevinden in een huwelijksgemeenschap. Volgens het ministerie van financiën geldt bovengenoemde goedkeuring niet vanaf het moment dat sprake is van een bijzondere gemeenschap in de zin van art. 3:189 BW. [Lees meer…]