BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020 te Vianen

Dit seminar stond oorspronkelijk gepland op 1 april maar is verplaatst naar 24 juni 2020.

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar 24 juni te Vianen. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij nog veel onduidelijkheden zijn. Marlies Huijser, specialist in het huwelijksvermogens- en erfrecht, hebben wij daarom als gastspreker uitgenodigd.

Datum en locatie
Het seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag 24 juni 2020 te Vianen (Van der Valk)

Prijs
€ 200 (ex btw). Pensioen Online abonnees krijgen 50% korting.

Sprekers
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)
Mr. Marlies Huijser, kandidaat-notaris bij Notariaat Van der Weij te Nijkerk

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

Onderwerpen Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020:

1. ODV algemeen
– oprenting ODV-aanspraak (loonbelasting)
– oprenting ODV winstsfeer (VPB)
– oprenting met negatieve rente
– vaststelling hoogte en uitkeringsduur ODV
– ODV-uitkering bij overlijden DGA

2. Specifieke ODV-problematiek
– omzetting ODV in een lijfrente. Geheel of gedeeltelijk?
– afstempelen ODV. Wel of geen toestemming fiscus vooraf nodig?
– afstempelen ODV en omzetten in lijfrente
– kan je een ODV overdragen naar een andere BV?

3. ODV en echtscheiding
– kan je een ODV (fiscaal geruisloos) splitsen bij een scheiding of verbreking samenlevingsverband?
– valt de ODV in de huwelijksgemeenschap? In hoeverre is een ODV verknocht?
– standpunten Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
– hoe geef je bij scheiding praktisch uitvoering aan een overeenkomst tot voorwaardelijke partnercompensatie?

4. ODV en overlijden
– ODV en wettelijke verdeling
– ODV en testament
– mag je bij verdeling nalatenschap ODV aan 1 erfgenaam toebedelen? Fiscaal? Civiel?
– kloppen de standpunten van het CAP? Civiel? Fiscaal?
– wanneer is in een ODV-overeenkomst sprake van een derdenbeding bij overlijden?

5. Overige actualiteiten
– wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021
– Pensioenakkoord stand van zaken
– Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.

Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020 te Vianen


Dit seminar stond oorspronkelijk gepland op 1 april maar is verplaatst naar 24 juni 2020.

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u van harte uit voor het Pensioen en ODV Seminar 24 juni te Vianen. Tijdens dit seminar gaan we de ODV nog één keer helemaal ontleden. Daarbij ligt de nadruk op ‘echtscheiding en ‘overlijden’. Onderwerpen waarbij nog veel onduidelijkheden zijn. Marlies Huijser, specialist in het huwelijksvermogens- en erfrecht, hebben wij daarom als gastspreker uitgenodigd.

Datum en locatie
Het seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag 24 juni 2020 te Vianen (Van der Valk)

Prijs
€ 200 (ex btw). Pensioen Online abonnees krijgen 50% korting.

Sprekers
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)
Mr. Marlies Huijser, kandidaat-notaris bij Notariaat Van der Weij te Nijkerk

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

Onderwerpen Pensioen en ODV Seminar 24 juni 2020:

1. ODV algemeen
– oprenting ODV-aanspraak (loonbelasting)
– oprenting ODV winstsfeer (VPB)
– oprenting met negatieve rente
– vaststelling hoogte en uitkeringsduur ODV
– ODV-uitkering bij overlijden DGA

2. Specifieke ODV-problematiek
– omzetting ODV in een lijfrente. Geheel of gedeeltelijk?
– afstempelen ODV. Wel of geen toestemming fiscus vooraf nodig?
– afstempelen ODV en omzetten in lijfrente
– kan je een ODV overdragen naar een andere BV?

3. ODV en echtscheiding
– kan je een ODV (fiscaal geruisloos) splitsen bij een scheiding of verbreking samenlevingsverband?
– valt de ODV in de huwelijksgemeenschap? In hoeverre is een ODV verknocht?
– standpunten Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
– hoe geef je bij scheiding praktisch uitvoering aan een overeenkomst tot voorwaardelijke partnercompensatie?

4. ODV en overlijden
– ODV en wettelijke verdeling
– ODV en testament
– mag je bij verdeling nalatenschap ODV aan 1 erfgenaam toebedelen? Fiscaal? Civiel?
– kloppen de standpunten van het CAP? Civiel? Fiscaal?
– wanneer is in een ODV-overeenkomst sprake van een derdenbeding bij overlijden?

5. Overige actualiteiten
– wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021
– Pensioenakkoord stand van zaken
– Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.

Afstortingsplicht PEB bij echtscheiding. DGA met niet-coöperatieve proceshouding snijdt zichzelf in het vlees

1 maart 2020

De jurisprudentie rondom de vraag of er een afstortingsplicht geldt voor de pensioenrechten die de ex van een DGA verkrijgt t.g.v. een echtscheiding leek nagenoeg uitgekristalliseerd. In een uitspraak van 14 februari jl. komt de Hoge Raad toch nog met een aanvulling: de commerciële waarde van het af te storten pensioen moet worden berekend op afstortingsdatum en niet op echtscheidingsdatum (in casus 23 maart 2012). Bovendien overwoog de Hoge Raad dat een dekkingstekort niet evenredig voor rekening komt van beide ex-echtgenoten indien het tekort is ontstaan of is opgelopen door toedoen van de DGA.

Gedurende de rechtsgang, die in 2012 bij de rechtbank aanving, bleef de commerciële waarde door de dalende marktrente (en correctie van de berekende aanspraken) alsmaar stijgen. In 2015 besliste de rechtbank dat er € 160.000 moest worden afgestort waar de DGA onder last van een dwangsom gevolg aan gaf. Vervolgens ging hij tegen de beslissing in beroep waarbij de ex vrouw van de DGA de gelegenheid te baat nam om bij incidenteel appel een hoger af te storten bedrag te bepleiten. De uitkomst is nu dat het – door (verwijzings)Hof Den Bosch nader vast te stellen – totaal af te storten bedrag (incl. het afgestorte bedrag) fors hoger zal zijn dan het oorspronkelijke en reeds afgestorte bedrag van € 160.000. [Lees meer…]