Beschikbarepremieregeling in eigen beheer

Status beschikbarepremieregeling in eigen beheer
1 september 2014 (update 31 maart 2015)
Het grote verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting vormt een belangrijke belemmering in de uitvoering van het pensioen van de DGA in eigen beheer. Het gaat hier dan met name om eindloon- en middelloonregelingen. Een groot probleem is met name de fiscale dividendtoets die de Kennisgroep pensioenen van de Belastingdienst heeft ontwikkeld. Deze toets houdt in dat in de BV de commerciële waarde van het pensioen aan middelen aanwezig moet zijn, alvorens er dividend mag worden uitgekeerd. Wanneer (te veel) dividend wordt uitgekeerd, kan dit ertoe leiden dat er niet voldoende middelen meer zijn om het pensioen uit te keren en er derhalve pensioenaanspraken zijn afgekocht, hetgeen leidt tot belastingheffing over de gehele pensioenaanspraak (plus 20% revisierente).

Problemen met de dividendtoets kunnen worden voorkomen door over te stappen op een beschikbarepremieregeling (BPR). In een BPR-regeling is er geen verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting. Wanneer de beschikbaar gestelde premies apart worden gezet op een pensioenspaar-rekening is de pensioenverplichting bovendien gelijk aan het saldo op de pensioenspaarrekening. Een en ander maakt de uitvoering van een BPR beginsel eenvoudig.

Helaas zijn er momenteel een aantal onzekerheden omtrent de uitvoering van een BPR in eigen beheer. Zo lijkt het Ministerie van Financiën lijkt zich, om onbegrijpelijke redenen, op het standpunt te stellen dat een BPR alleen mogelijk is in geval van extern eigen beheer (de pensioenuitvoerder is een andere BV dan de werkgever-BV) en er dus sprake is van een daadwerkelijke premiestroom. Bovendien blijkt het meest recente staffelbesluit opeens niet meer te gelden voor beschikbarepremieregelingen in eigen beheer, terwijl alle voorgaande staffelbesluiten, zoals gepubliceerd sinds 2000, ook voor eigen beheer golden. Overigens is mij door een lid van bovengenoemde kennisgroep telefonisch medegedeeld dat bijlage 1 van het meest recente staffelbesluit toch voor eigenbeheerregelingen mag worden gebruikt. Omdat ik een en ander graag schriftelijk zie bevestigd, heb ik afgelopen vrijdag, de volgende vragen voorgelegd aan de kennisgroep c.q. het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP):

  1. Volgens het Besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43 gelden de daarin goedgekeurde premiestaffels niet voor in eigen beheer uitgevoerde regelingen. Mijn vraag is of deze premiestaffels, en de voor 2015 gepubliceerde premiestaffels, toch zijn toegestaan voor in eigen beheer uitgevoerde beschikbarepremieregelingen;
  2. Is het toegestaan om een beschikbarepremieregeling in intern eigen beheer (pensioenuitvoerder is de werkgever-BV) uit te voeren;
  3. Is het juist dat aan de belastingdienst voorgelegde beschikbarepremieregelingen alleen worden goedgekeurd als sprake is van extern eigen beheer en een daadwerkelijke premiestroom?

Zodra ik de antwoorden heb ontvangen laat ik dat door middel van een nieuwe blog weten.

David Bakker

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required