Afschaffing pensioen in eigen beheer

Gedwongen winkelnering bij verzekeraar in plaats van pensioen in eigen beheer?
23 september 2015 
De staatssecretaris van Financiën (lees: zijn ambtenaren) pleit voor afschaffing pensioen in eigen beheer vanwege de knelpunten die ermee samenhangen. In plaats daarvan verdient het de voorkeur om voor DGA’s een FOR-achtige regeling in te voeren. Deze visie komt naar voren in de brieven van 6 december 2013 en van 2 juni 2014. Aan het feit dat Financiën genoemde knelpunten, denk bijv. aan de dividendtoets, grotendeels zelf heeft veroorzaakt ga ik nu even voorbij*.

Het alternatief waar de voorkeur van de staatssecretaris naar uitgaat houdt in dat de BV jaarlijks aan een pensioenreserve kan doteren mits er dat jaar winst is. De hoogte van de jaarlijkse dotatie aan de reserve, die uiteraard aftrekbaar is bij de bepaling van de fiscale winst, is maximaal een bepaald bedrag doch ten hoogste een percentage van de winst. Op pensioendatum moet – op straffe van een fiscale sanctie – van de gevormde reserve een lijfrente bij een verzekeraar worden aangekocht. De sanctie houdt in dat 20% revisierente dient te worden betaald over de vrijval van de reserve, die plaatsvindt wanneer de pensioenreserve op pensioendatum niet wordt afgestort naar een verzekeraar. Deze fiscaal gedwongen winkelnering bij een verzekeraar zal niet bijdragen aan het succes van de pensioenreserve. Hoewel er in het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2015 niets is te vinden over dit onderwerp, is het laatste woord nog niet gesproken over de hersenspinsels van Financiën.

David Bakker

*) Lees daarvoor mijn artikel “Financiën wil eigen beheer ten grave dragen op basis van zelf gecreëerde knelpunten”,  Pensioen Magazine, maart 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Aanmelden nieuwsbrief

* indicates required