Collectieve pensioenregelingen: advies, bemiddeling en beheer

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In een persoonlijk gesprek lichten wij dit graag nader toe. Wij zijn van mening dat een integrale aanpak over het algemeen tot een passend advies leidt. Afhankelijk van uw wensen en doelstellingen passen wij ons adviesproces aan. In het algemeen doorlopen wij onderstaande stappen: kennismaking, inventarisatie, analyse, advies, bemiddeling, communicatie en beheer.

Inventariseren/informeren
Het verzamelen van benodigde gegevens is de basis voor het uiteindelijke advies. Van belang zijn onder andere de volgende elementen:

 • Inventariseren van wensen en doelstellingen.
 • Inventariseren van bedrijfskenmerken (visie op arbeidsvoorwaarden, bedrijfsontwikkeling).
 • Inventariseren eventueel van toepassing zijnde cao en/of BPF.
 • Verzamelen gegevens personeelsbestand (omvang, leeftijdsopbouw, instroom en uitstroom).
 • Inventariseren bestaande voorzieningen.
 • Vaststellen van uw kennis, ervaring en risicobereidheid.
 • Informeren over mogelijkheden in pensioenregelingen en pensioensystemen.
 • Informeren wettelijke regels pensioen.
 • Informeren over fiscale en juridische spelregels zoals gelijke behandeling.
 • Informeren over de arbeidsrechtelijke gevolgen van invoering van een pensioenregeling.
 • Informatie over eventuele ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Analyse

 • Onderzoek of een verplichte cao of pensioenfonds van toepassing is.
 • Analyse verschillen in regelingen en systemen in relatie tot uw doelstellingen en wensen.
 • Analyse fiscale en juridische aspecten waaronder gelijke behandeling.
 • Analyse arbeidsrechtelijke gevolgen bij introductie van een pensioenregeling.
 • Marktonderzoek met betrekking tot pensioenproducten. Hierbij wordt rekening gehouden met voorwaarden, performance pensioenuitvoerders en prijs.
 • Analyse inzake de betaalbaarheid van een pensioenregeling.
 • Analyse kosten en risico’s pensioenregeling.
 • Afstemmen wensen en doelstellingen met product pensioenuitvoerder.

Advies
U ontvangt in deze fase van ons een onderbouwd advies, waarbij rekening is gehouden met uw wensen, uw persoonlijke situatie en de best passende offerte. Uiteraard krijgt u een toelichting op het advies, waarbij we tevens ingaan op vragen die nog bij u leven.

 • Advies over de inhoud van de pensioenregeling in relatie tot uw wensen en doelstellingen.
 • Advies over de keuze van het pensioenproduct en pensioenuitvoerder.
 • Advies over de te nemen stappen in verband met de invoering van een pensioenregeling.

Bemiddeling

 • Aanvraag bij gewenste pensioenuitvoerder.
 • Monitoren aanvraag bij gewenste pensioenuitvoerder.
 • Controle juistheid polissen en juridische bescheiden.
 • Controle deelnemersgegevens

Communicatie

 • Verzorgen groepspresentatie voor werknemers.
 • Afstemming met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Verzorgen individuele gesprekken waarin de regeling wordt uitgelegd.
 • Kennisoverdracht HR-afdeling of afdeling financiën.

Beheer

 • Administratieve begeleiding.
 • Algemene begeleiding (maatschappelijke norm, wet- en regelgeving).
 • Verzekeringstechnische begeleiding.
 • Actuariële begeleiding.