Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven
4 december 2018
Hoewel de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is vervallen krijg ik nog steeds veel vragen over goudenhanddrukstamrechten. Dergelijke stamrechten – waarvoor overgangsrecht geldt (zie art. 39f Wet LB) – kan je immers nog steeds tegenkomen in BV’s en mag je zonder sancties geheel of gedeeltelijk afkopen. In 2015 schreef ik hierover een uitgebreide blog die –  na een kleine update – nog steeds actueel is. Een vraag die daarin niet aan de orde komt is of een goudenhanddrukstamrecht zonder sancties mag worden prijsgeven. [Lees meer…]

Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018 op 26 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. Met name de ODV zullen we nog eens helemaal doornemen.  Voorts besteden we aandacht aan de resterende fiscale pensioenopbouwmogelijkheden van de DGA en aan het verschijnsel stamrechten in de BV.  Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

1. Openstaande vragen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (met name aandachtspunten ODV)
– vaststelling uitkeringsduur ODV
– oprenting en waardering ODV
– vererving ODV
– verdeling ODV bij echtscheiding

2. Welke fiscale pensioenopbouwmogelijkheden heeft de DGA nog nu eigen beheer is afgeschaft?
– wat voor pensioenregeling kan een DGA sluiten bij een verzekeraar?
– wat verdient de voorkeur: pensioen of lijfrente?
3. Aandachtspunten stamrechten
– welke stamrechten kan je in de BV tegenkomen? Welke fiscale regimes gelden
– welke stamrechten kan je afkopen, prijsgeven of overdragen? En welke niet?
– waarderingssystematiek stamrechten
4. Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Datum en locatie
Het Pensioen en Stamrecht Seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag        26 september 2018       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).

Spreker
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.

 

Aandachtspunten afkoop stamrecht

Afkoop stamrecht. Aandachtspunten bij gehele of gedeeltelijke afkoop van een stamrecht
9 december 2015 (update 4 december 2018)
Met ingang van 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (goudenhanddrukstamrecht) vervallen. Bestaande stamrechten mogen geheel of gedeeltelijk worden (sanctievrij) afgekocht (zie art. 39f, lid 2 Wet LB). De afgekochte waarde wordt voor 100% in de loonheffing betrokken (NB. in 2014 gold een 80%-regeling bij gehele afkoop: zie eerdere blog). Geen sancties betekent dat gedeeltelijke afkoop niet leidt tot (de fictie van) gehele afkoop en dat de heffing niet wordt vermeerderd met 20% revisierente. Door de mogelijkheid van gedeeltelijke afkoop kan het stamrechtkapitaal geheel flexibel worden opgenomen en speelt de sterftekans-eis – die noopte tot een bepaalde minimale uitkeringsduur – eigenlijk geen rol meer. [Lees meer…]