Erfbelasting bij vrijval pensioen- en stamrechtverplichtingen

Erfbelasting bij vrijval pensioen- en stamrechtverplichtingen
4 februari 2019
Art. 13a Successiewet 1956 is een ingewikkelde en enigszins onderbelichte bepaling die al sinds 1995 (vernieuwd per 1 maart 2003) in de wet staat. Reden om er eens een keer bij stil te staan. De bepaling beoogt elke waardestijging van de aandelen, ten gevolge van iemands overlijden, te belasten met erfbelasting bij degene die behoort tot de volgende groep van (aanmerkelijkbelang)aandeelhouders: de partner van de overleden persoon en zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun partners. [Lees meer…]

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven
4 december 2018
Hoewel de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is vervallen krijg ik nog steeds veel vragen over goudenhanddrukstamrechten. Dergelijke stamrechten – waarvoor overgangsrecht geldt (zie art. 39f Wet LB) – kan je immers nog steeds tegenkomen in BV’s en mag je zonder sancties geheel of gedeeltelijk afkopen. In 2015 schreef ik hierover een uitgebreide blog die –  na een kleine update – nog steeds actueel is. Een vraag die daarin niet aan de orde komt is of een goudenhanddrukstamrecht zonder sancties mag worden prijsgeven. [Lees meer…]

Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen nodigt u uit voor het Pensioen en Stamrecht Seminar najaar 2018 op 26 september a.s. te Vianen. In dit seminar knopen we alle losse eindjes van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ” aan elkaar. Met name de ODV zullen we nog eens helemaal doornemen.  Voorts besteden we aandacht aan de resterende fiscale pensioenopbouwmogelijkheden van de DGA en aan het verschijnsel stamrechten in de BV.  Als u graag bepaalde vragen ziet behandeld dan kunt u dat van te voren aangeven. De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

1. Openstaande vragen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (met name aandachtspunten ODV)
– vaststelling uitkeringsduur ODV
– oprenting en waardering ODV
– vererving ODV
– verdeling ODV bij echtscheiding

2. Welke fiscale pensioenopbouwmogelijkheden heeft de DGA nog nu eigen beheer is afgeschaft?
– wat voor pensioenregeling kan een DGA sluiten bij een verzekeraar?
– wat verdient de voorkeur: pensioen of lijfrente?
3. Aandachtspunten stamrechten
– welke stamrechten kan je in de BV tegenkomen? Welke fiscale regimes gelden
– welke stamrechten kan je afkopen, prijsgeven of overdragen? En welke niet?
– waarderingssystematiek stamrechten
4. Vragen & Antwoorden van het CAP/Jurisprudentie

Datum en locatie
Het Pensioen en Stamrecht Seminar vindt plaats van 14.00 tot 17.30 uur op de volgende datum en locatie:

Woensdag        26 september 2018       Vianen (Van der Valk)

Prijs

€ 200 (ex btw).

Spreker
Drs. David Bakker (pensioenfiscalist, publicist, opleider)

PE-punten
RB: 3, NBA en NOB: eigen accreditatie (o.b.v. bewijs van deelname)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@davidbakker.eu en in uw mail uw gegevens te vermelden.

U bent welkom vanaf 13.30. Koffie en thee staan klaar. We starten om 14.00 en sluiten af om 17.30. Halverwege wordt een pauze van maximaal 30 minuten ingelast.