Plan: conversie wordt hoofdregel pensioenverdeling bij echtscheiding

Plan: conversie wordt hoofdregel pensioenverdeling bij echtscheiding
14 januari 2019
Minister Koolmees van SZW en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben op 10 december jl. het conceptwetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd en ter publieke consultatie vrijgegeven. U kunt tot 24 januari 2019 reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel. [Lees meer…]

Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit

Geactualiseerd: het Verzamelbesluit Pensioenen en het Staffelbesluit
14 januari 2019
Het Verzamelbesluit Pensioenen van 24 november 2017 is geactualiseerd bij Besluit van 11 december 2018 (nr. 2018-28514) en van kracht vanaf 29 december 2018. Onder de naam “Staffelbesluit pensioenen” is het staffelbesluit van 23 november 2017 geactualiseerd bij Besluit van 10 december 2018 (nr. 2018-28515) en van kracht vanaf 1 januari 2019. We stippen een aantal punten uit deze besluiten aan. [Lees meer…]

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist

Inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen eigen beheer verlengd van 1 maand naar 1 jaar. Probleem: op tijdstip uitfasering is al handtekening ex-partner vereist
14 januari 2019
Bij afkoop of omzetting in een ODV van het pensioen in eigen beheer (nog mogelijk tot en met 2019) dient er binnen één maand na deze datum informatie bij de belastingdienst te worden aangeleverd aan de hand van een informatieformulier. Op dit formulier dienen o.a. de fiscale waarden per primo en ultimo 2015 en per afkoopdatum te worden ingevuld en de commerciële waardering per afkoop/omzettingsdatum. Deze termijn is nu bij Besluit van 18 oktober 2018 (nr. 2018-23862) verlengd naar een jaar. Overweging om deze termijn te verlengen is gelegen in het feit dat het soms moeilijk is om de handtekening van de gewezen partner van de dga te verkrijgen. Desalniettemin geldt de verlenging voor alle situaties (dus niet alleen de situatie dat sprake is van een gewezen partner).  [Lees meer…]