Aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Een overzicht

Aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Een overzicht
19 november 2018
Ik heb diverse blogs gewijd aan de ODV. Ik heb nu alle aspecten van de ODV in een handig overzichtsartikel samengevoegd. Klik hier om het artikel te lezen.

David Bakker

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

Uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding

Uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding
31 mei 2018
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 24 mei jl. een interessant V&A gepubliceerd over de verdeling van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) bij echtscheiding. Eerder dit jaar werden al twee V&A’s inzake echtscheiding gepubliceerd. [Lees meer…]

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving
22 mei 2018
Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de loonbelasting 1964) die bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nooit nader is toegelicht. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft hier een eigen draai aan gegeven door te stellen dat de ODV via verdeling volgens wettelijk erfrecht of via testament bij de erfgenamen terecht moet komen. Wordt niet aan deze fiscale eis voldaan dan is over de waarde in het economische verkeer van de ODV-aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd. Bovendien zal de vrijstelling erfbelasting (zie art. 32 lid 3 Successiewet) niet van toepassing zijn. Dit staat in de geactualiseerde Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) en in de nieuwe Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018). [Lees meer…]