BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?

Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?
12 december 2018
Een aantal jaren geleden is het provisieverbod ingevoerd voor pensioencontracten. Provisie was de beloning die verzekeraars aan pensioenadviseurs/assurantietussenpersonen gaven voor het sluiten en beheer van pensioencontracten. De kosten daarvan zaten verborgen in de pensioenpremies die werkgevers afdroegen aan de verzekeraar. Deze beloningsvorm was geen stimulans voor de adviseur om zich erg in te spannen bij het beheer van pensioencontracten. De (doorlopende) provisies stroomden toch wel binnen. [Lees meer…]

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven

Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven
4 december 2018
Hoewel de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is vervallen krijg ik nog steeds veel vragen over goudenhanddrukstamrechten. Dergelijke stamrechten – waarvoor overgangsrecht geldt (zie art. 39f Wet LB) – kan je immers nog steeds tegenkomen in BV’s en mag je zonder sancties geheel of gedeeltelijk afkopen. In 2015 schreef ik hierover een uitgebreide blog die –  na een kleine update – nog steeds actueel is. Een vraag die daarin niet aan de orde komt is of een goudenhanddrukstamrecht zonder sancties mag worden prijsgeven. [Lees meer…]

Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn

Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) kan interessant zijn
27 november 2018
Tot voor kort was het voor accountants- en belastingadvieskantoren mogelijk om zich vrijwillig aan te sluiten bij het Pensioenfonds voor de Accountancy en Administratieve en Fiscale Dienstverlening. Omdat het financieel slecht ging met dit fonds en de aanspraken van de deelnemers fors werden gekort is er met ingang van 1 juli 2017 geen pensioenopbouw meer mogelijk bij dit fonds. Een alternatief kan zijn dat genoemde kantoren zich vrijwillig aansluiten bij het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB). [Lees meer…]