BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?

Geldt afstortingsplicht bij echtscheiding ook als stichting uitvoerder is van DGA-pensioen?
8 maart 2019

David-Bakker-pensioenverdeling-echtscheiding

Geldt de afstortingsplicht DGA-pensioen bij echtscheiding ook als als een stichting – waarvoor de eis van een onafhankelijk bestuur geldt – uitvoerder is van het pensioen? Hof den Bosch heeft zich recent over deze vraag gebogen. [Lees meer…]

Hoge Raad: geen prijsgeven pensioen door passieve DGA die pensioen niet liet uitkeren

Hoge Raad: geen prijsgeven pensioen door passieve DGA die pensioen niet liet uitkeren
8 maart 2019
David-Bakker-pensioen-prijsgeven-pensioen

Een DGA bereikt op 1 mei 2013 de pensioendatum maar laat het pensioen van € 57.000 op jaarbasis (dus uit te keren in 2013 € 38.000) niet uitbetalen. Bij het opleggen van de aanslag 2013 rekent de inspecteur het niet uitgekeerde pensioen ad € 38.000 tot het belastbaar inkomen. De inspecteur gaat er dus niet met gestrekt been in. Immers, hij had ook de gehele pensioenaanspraak tot het inkomen kunnen reken (gevolg: IB over WEV aanspraak + 20% revisierente) door te stellen dat sprake was van prijsgeven van pensioen. Sterker nog, zowel Rechtbank als Hof alsmede de A-G in zijn conclusie oordelen dat sprake is van prijsgeven. De Hoge Raad denkt er echter anders over. [Lees meer…]

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?

Omzetting stamrechtkapitaal in een periodieke uitkering. Vastleggen in nieuwe overeenkomst? Loonheffing ja of nee?
7 maart 2019
David-Bakker-Stamrecht-overeenkomst

In de meeste stamrechtovereenkomsten met de eigen BV is de bepaling opgenomen dat op de ingangsdatum het opgerente stamrechtkapitaal wordt omgezet in een tegen zakelijke grondslagen berekende periodieke uitkering c.q. lijfrente (d.w.z. conform bij professionele verzekeraars gebruikelijke tarieven). Vaak wordt er rond de ingangsdatum volstaan met een berekening van de periodieke uitkering waarna tot uitkering wordt overgegaan. De vraag is of het noodzakelijk is om de hoogte van de uitkering in een overeenkomst vast te leggen. En, moet de BV loonheffing op de uitkeringen inhouden? [Lees meer…]