BlogOverzicht

Klik hier voor een compact overzicht van alle verschenen pensioenblogs.

Uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding

Uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 24 mei jl. een interessant V&A gepubliceerd over de verdeling van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) bij echtscheiding. Eerder dit jaar werden al twee V&A’s inzake echtscheiding gepubliceerd. [Lees meer…]

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving

Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving
22 mei 2018
Bij overlijden dient de ODV naar de erfgenamen te gaan. Dit is een fiscale eis (zie art. 38p Wet op de loonbelasting 1964) die bij de parlementaire behandeling van het voorstel tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nooit nader is toegelicht. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft hier een eigen draai aan gegeven door te stellen dat de ODV via verdeling volgens wettelijk erfrecht of via testament bij de erfgenamen terecht moet komen. Wordt niet aan deze fiscale eis voldaan dan is over de waarde in het economische verkeer van de ODV-aanspraak loonheffing en revisierente verschuldigd. Bovendien zal de vrijstelling erfbelasting (zie art. 32 lid 3 Successiewet) niet van toepassing zijn. Dit staat in de geactualiseerde Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) en in de nieuwe Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018). [Lees meer…]

Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente

Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente
17 mei 2018
Een eenmaal ingegane ODV(-uitkering) kan in beginsel niet meer worden omgezet in een lijfrente. Maar het besluit van 24 november 2017 keurt goed dat een ingegane ODV onder voorwaarden mag worden omgezet in een lijfrente. Dit kan bijvoorbeeld soelaas bieden aan erfgenamen die de BV niet in stand willen houden. De goedkeuring van de Staatssecretaris ziet er als volgt uit: [Lees meer…]