Individueel pensioen

Individueel pensioen behelst advisering over de volgende onderwerpen:

Lijfrente- en inkomensvoorzieningen
– berekenen fiscale lijfrente-aftrek (jaarruimte, reserveringsruimte)
– adviseren over lijfrentevoorzieningen
– adviseren over stamrechten

DGA-Pensioen
– maken van pensioenberekeningen eigen beheer
– opstellen van pensioenbrieven, financieringsovereenkomsten, overdrachtsakten, lijfrente-overeenkomsten (stakingswinstlijfrente)
– adviseren omtrent de afdekking van risico’s (vooroverlijdensrisico, arbeidsongeschiktheidsrisico)
– optimaliseren van de pensioenregeling: inkoop dienstjaren, invoeren eigen bijdrage

Ontslag en echtscheidingszaken
– advisering over pensioenproblematiek en goudenhanddrukken bij arbeidsconflicten en ontslagzaken
– advisering omtrent pensioenverdeling bij echtscheiding
– bieden van ondersteuning bij rechtszaken in geval van arbeidsconflicten en echtscheidingen

Productadvies
U kunt bij ons ook terecht voor productadvies (het aanbevelen van een bancair of verzekeringsproduct) en op de bemiddeling die dan nodig kan zijn tussen de klant en een aanbieder (bank of verzekeraar).