Collectief pensioen

Collectieve pensioenen

Advisering over collectieve pensioenen houdt o.a. in:
– het onderzoeken of een bedrijf onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt
– adviseren over dispensatie van deelname aan verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregelingen
– opzetten van collectieve pensioenregelingen voor bedrijven
– adviseren bij omzettingen en verlengingen van collectieve pensioencontracten