BlogOverzicht

Hieronder treft u een compact overzicht aan van alle pensioenblogs:

12 december 2018 Kosten beheer pensioencontract. Is vast bedrag per werknemer een verkapte vorm van doorlopende provisie?
5 december 2018 Goudenhanddrukstamrecht kan niet zonder sancties worden prijsgegeven
27 november 2018 Vrijwillige deelname accountants- en belastingadvieskantoren aan pensioenregeling Pf. Grafische Bedrijven (PGB)
19 november 2018 Aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Een overzicht
31 mei 2018 Uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding
22 mei 2018 Nieuwe Handreikingen inzake ODV en vererving
17 mei 2018 Goedkeuring: Ingegane ODV of ODV die moet ingaan mag worden omgezet in een lijfrente
14 mei 2018 Uitkeringsduur ODV: puntjes op de i
6 maart 2018 Wat is de juiste fiscale waarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer?
5 maart 2018 Afwikkeling ODV bij onderdekking
5 maart 2018 BV met ODV liquideren. Wat moet er met ODV gebeuren?
14 februari 2018 Oprenting ODV. Welk bedrag op de eindbalans 2017?
14 februari 2018 ODV en overlijden. Fiscus gaat als een olifant door het erfrecht
18 juni 2017 Waardeoverdracht DGA-pensioenpolis naar de eigen BV. Praktische aandachtspunten
13 juni 2017 Uitkeringsduur en oprenting ODV. Fiscus schept helderheid!
12 april 2017 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden
2 maart 2017 Uitfasering pensioen in eigen beheer: Compensatie partner? Schenking?
16 februari 2017 Uitfasering PEB. Overdracht DGA-pensioenpolis naar eigen beheer: ONBEPAALD deel verzekerd
16 februari 2017 Uitfasering PEB. Overdracht DGA-pensioenpolis naar eigen beheer: BEPAALD deel verzekerd
10 februari 2017 Tweede Kamer neemt Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer aan
24 januari 2017 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt 1 april in werking. Deo Volente!
24 december 2016 Onverwacht uitstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer 
13 december 2016 Deadline uitfasering PEB verschoven naar 1 april 2017
25 oktober 2016 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen
15 september 2016 Afkoopsom DGA-pensioen omzetten in TBS vordering. Een probleem?
24 augustus 2016 Heithuis kort door de bocht met de kinderconstructie
12 augustus 2016 Veel onduidelijkheid over afwikkeling combinatie eigen beheer en verzekeren
10 augustus 2016 AFM-vergunning nodig voor advies inzake afschaffing pensioen in eigen beheer?
5 juli 2016 Afschaffing pensioen eigen beheer: Wiebes veegt overgangsproblematiek onder het tapijt
11 mei 2016 Hoe imperialistische bedrijfstakpensioenfondsen ondernemingen annexeren
27 april 2016 Pensioenverrekeningslijfrente kan geen bancaire lijfrente zijn 
24 maart 2016 Goed nieuws voor pensioenadviseurs: Ingewikkeld overgangsrecht afschaffing pensioen eigen beheer
25 februari 2016 Dossier pensioen eigen beheer. Er steekt een parlementaire tegenwind op!
25 januari 2016 Hans Buijze schrijft angstaanjagend artikel
18 januari 2016 Praktische SRA-uitwerking van RJ-uiting 2014-4: kleine aanpassingen
15 januari 2016 Eenvoudige oplossingen voor het pensioen in eigen beheer
20 december 2015 Wiebes doet wat ambtenaren willen: Geen Pensioen Eigen Beheer
18 december 2015 Persbericht Initiatief Wetsvoorstel Pensioenbanksparen
9 december 2015 Afkoop stamrecht. Aandachtspunten bij gehele of gedeeltelijke afkoop van een stamrecht
18 november 2015 Hoge Raad: indexatielast pensioen niet aftrekbaar bij overdragende BV
17 november 2015 Hoge Raad bevestigt vrijval pensioenverplichting
16 september 2015 Overdracht stakingsstamrecht. Waarom zo moeilijk doen?
26 augustus 2015 Geen vrijval stamrechtverplichting. Sympathieke maar krakkemikkige uitspraak van Hof Den Haag
17 augustus 2015 De wereldvreemde voorstellen van prof.dr. G.J.B. Dietvorst
4 augustus 2015 Wel doorbeleggen na pensioendatum. Helaas geen pensioenbanksparen!
3 augustus 2015 Prijsgeven recht op bijzonder partnerpensioen: soepel standpunt belastingdienst
5 juli 2015 Wiebes maakt er een ‘pensioenpotje’ van
5 juni 2015 Veel foute pensioenberekeningen eigen beheer door verkeerde toepassing VPL-overgangsbepaling
10 mei 2015 Afschaffing eigenbeheerpensioen: nog veel onzekerheid
21 april 2015 Saldolijfrente bij BV met onderdekking
27 maart 2015 Theo Gommer en Mirjam Koenes stellen teleur met artikel over pensioenverdeling bij echtscheiding
12 maart 2015 Nieuwe Sterftetafels! Hogere levensverwachting, hogere fiscale pensioenverplichting eigen beheer
18 februari 2015 Waarom is mijn pensioen zo laag? Vara Kassa
17 februari 2015 Praktische SRA-uitwerking van RJ-uiting 2014-4 verdient navolging. Pech voor actuariële alchemisten!
11 februari 2015 Moet een arbeidsongeschikte DGA zijn pensioenopbouw in eigen beheer aanpassen aan de versoberde fiscale regels?
04 februari 2015 Hof Arnhem: Geen vrijval pensioenverplichting door verschil in rekengrondslagen WEV en fiscale jaarwinstbepalingen
03 februari 2015 Geneuzel over de pensioeningangsdatum. Pensioen als bezigheidstherapie!
12 januari 2015 Pensioenkapitaalvernietiging
02 december 2014 Aanpassing DGA-pensioen 2015: Stop met eindloon!
26 november 2014 Is de PPI een succes?
16 november 2014 Waardering DGA-pensioen volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving
19 oktober 2014 Afkoop goudenhanddrukstamrechten en toepassing 80%-regeling bij stamrecht-BV’s met onderdekking
30 september 2014 Antwoord belastingdienst op vragen over de beschikbarepremieregeling in eigen beheer
23 september 2015 Gedwongen winkelnering bij verzekeraar in plaats van pensioen in eigen beheer?
22 september 2015 Geneuzel over de ingangsdatum van pensioen
08 september 2014 Fiscale verrekening lijfrenten bij scheiding. Wel of geen belastinglatenties?
03 september 2014 AOW-franchise 2015: Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
01 september 2014 Status beschikbarepremieregeling in eigen beheer
27 augustus 2014 Waardering premievrij pensioen in eigen beheer. Kwestie van 4% oprenten?